Gradueringsregler

Det er klubbens ønske, at stile efter et højt niveau for alle aktiviteter, herunder især graduering.
Klubbens trænere vil med dette regelsæt, tydeliggøre hvilke krav vi sætter til eleven samt hvilke politikker vi sætter for os selv som træner og gradueringsberettigede.

Det er klubbens hensigt at dette regelsæt skal afspejles i den daglige træning.

Alle gradueringer i klubben er underlagt DTaF's regler om graduering.

Mon-graduering:

I vores klub har vi indført mon-bælter til de mindste børn(B1), som er et hvidt bælte med en centreret gennemgående farve, svarende til rækkefølgen i DTaFs ordinære bæltesystem(undtaget gul streg). MON-pensummet med tilhørende bælter er et supplement til forbundets ordinære system, som tager udgangspunkt i barnets udvikling. (Den gode Taekwondo-klub)

Til mon-systemet tilhører et mon-pensum, som minimum indeholder pensummet til 9.kup – fordelt på 10 mon-bælter. Sort mon-grad svarer til 9. kup. Tidsintervallerne mellem hver mon-grad er min 3. måneder. Ved overgang fra mon-grader til det ordinære bæltesystem er det en gradueringsberettiget der skal forestå gradueringen. Et børnebælte kan max. omkonverteres til 9. kup, såfremt kravene til tidsintervallet er opfyldt.

Mon-Graduering foretages af træneren på en alm. træningsdag.

Kup-graduering:

Indstilling:

a) Alle elever skal skrives på Indstillingslisten som skal ligge på kontoret(ikke hænge i Dojang)

b) 10 – 1. kup skal indstilles af 1 træner

c) Tidsintervalg mellem graduering

3 måneder til 10. kup - gul snip
3 måneder til 9. kup - gult bælte
3 måneder til 8. kup - orange bælte
3 måneder til 7. kup - grønt bælte
3 måneder til 6. kup - blåt bælte
3 måneder til 5. kup - blåt bælte m. rød snip
6 måneder til 4. kup - rødt bælte
6 måneder til 3. kup - rødt bælte m. 1 sort snip
6 måneder til 2. kup - rødt bælte m. 2 sorte snipper
6 måneder til 1. kup - rødt bælte m. 3 sorte snipper

d) Gyldigt kontingent, forbundslicens og pas

Der kan i særlige tilfælde gives dispensation for 6 måneders reglen fra 4.-1.kup graderne.

Dan-graduering:

Indstilling til 1. Dan

1. 6 måneder fra 1. kup gradueringen.

2. Indstillingsprøve ved en ordinær graduering. Skriftlig tilbagemelding til eleven om hvad der skal arbejdes med til en stopprøve. Skriftlig teoriprøve.

3. Stopprøve v/gradueringsberettigede, hvor eleven skal vise forbedring siden indstillingsprøven.

4. Officiel indstilling til DTaF- eller SimUu-dangraduering.

5. Danfortræning og Dangraduering på Bosei

Indstilling til 2.-3. Dan

Samme som ved indstilling til 1. Dan, men med samme antal år mellem graduering som den dangrad du har. Dog kan indstillingsprøven afholdes ad hoc af den der indstiller.

Sabumnim 4.-6. Dan

Nærmere information findes på www.simuu.dk eller www.taekwondo.dk

Politik om indstilling, træningskort skal bruges for at vise den træningsmængde eleven har investeret. Der forventes en stigende træningsmængde jo højere grad.
Det må forventes, at teknikker skal udføres med såvel højre som venstre side i almindelig ”poom”.
Det må forventes ved indstillingen, at eleven er i stand til at vise forståelse for de enkelte teknikker, og anvende de forskellige teknikker i de givne kategorier. Altså ikke kun i almindelig poom, men også i bl.a. hosinsul og diverse former for kireugi. Teknikker og andet fra foregående grader vil også blive vurderet, hvorunder teknik, kraft og hurtighed skal være i forhold til den forestående grad, set i forhold til elevens alder, køn og fysik. Alle tidsintervaller angivet ovenfor er absolut minimum! Og skal derfor ses som vejledende. Det er ikke en garanti at eleven kommer til graduering efter opfyldt tidskrav, ej heller er det et krav at eleven skal gå til graduering efter opfyldt tidskrav.

Det er elevens talent, tekniker, engagement og kundskaber indenfor taekwondo, der afgør om eleven kan blive indstillet til graduering.

Påklædning ved gradueringer og hvad der skal medbringes:
Graduering kan kun foregå i dobog!
Klubbens mærke skal være syet på dobog´en i venstre side, ved brystet.
Der henvises til DtaF dobog-regelment. www.taekwondo.dk
Husk dit PAS til graduering samt skriveredskaber til de skriftlige prøver.
For at kunne blive gradueret kræves det endvidere, at det tidligere beståede bælte bæres under den forestående graduering. Derudover skal der fra -og med graduering til 7. kup grønt bælte medbringes kampudstyr (i så vidt omfang du har det) altså skinnebensbeskyttere, skridtbeskytter og underarmsbeskyttere. Veste og hjelme stiller klubben til rådighed. Er du fyldt 15 år, skal der medbringes tandbeskytter.

Gradueringens indhold og forløb:
Graduering kan kun foregå i dobog!
Under hele gradueringen er der en formel tone. Det er som udgangspunkt ikke tilladt at tale, medmindre du bliver spurgt om noget. Du kan dog stille spørgsmål, hvis der markeres og den gradueringsberettigede tillader det. Det er tilladt for pårørende at fra stuen på 1. sal. Den lille Do-Jang er forbeholdt elever som skal gøre sig klar til graduering.
Til kupgraderne fra og med 4. kup - rødt bælte forventes det at eleven gennemgår en skriftlig test i taekwondo-teori. I tilfælde af læse/skrivevanskeligheder skal eleven kontakte sin træner i god tid inden gradueringen, så der kan arrangeres hjælp. Elever under 14 år kan ikke dumpe i teoriprøven.

14 dage stopper indstillingen og der laves holdinddeling med ca. tider til gradueringen. Holdene laves efter bæltegrad.
Holdinddelingen sendes derefter via besked i medlemssystemet.

Et ”gradueringshold” består gerne af 2 gradueringsberettigede, opfører samt holdleder.
Holdleder sørger for pas, penge, lister, fremmøde, opvarmning o.lign.
Opføre fører ordet under gradueringen. På voksenholdet vises teknikkerne til og med 8 kup.
Der aftales på dagen, hvem der gør hvad.

Gradueringen starter som udgangpunkt kl 17 for de lavestgraduerede.
Der er ikke nogle samlet start/slutning, hvor alle elever er til stede.

For at bestå 1. dan sort bælte skal eleven være fyldt 15 år. Det er dog muligt, at opnå et såkaldt ”poom-bælte”, som er en form for et ”børne-sort-bælte” i fald eleven når gradueringen inden sit fyldte 15. år. Til ”poom bælter” udelades flere aspekter fra den ”rigtige” sort bælte graduering, såsom break-test. Den teoretiske prøve tæller, men ikke i samme omfang som til en dan graduering.

Efter gradueringen skal alle elever ud af dojangen og de gradueringsberettigede voterer.
Eleverne kan forvente at få en konstruktiv tilbagemelding om godt og dårligt.