Danbærere

Dato Navn Dan
10.04.1975 Frtiz Thomsen 1
19.07.1977 Frtiz Thomsen 2
15.06.1978 Carsten Fløe Mikkelsen 1
06.12.1980 Per Løbner Kjær 1
06.12.1980 Jørgen Ulrich Andersen 1
06.12.1980 Orla Schou Jensen 1
06.12.1980 Johny Hansen 1
07.03.1981 Poul Kjærgård Sørensen 1
16.03.1982 Jens Havskov 1
05.06.1982 Carsten Fløe Mikkelsen 2
04.12.1982 Ole Danielsen 1
04.12.1982 Per Løbner Kjær 2
04.12.1982 Jørgen Ulrich Andersen 2
04.12.1982 Orla Schou Jensen 2
21.12.1982 Jørn Reinholdt Hansen 1
21.12.1982 Poul Kjærgård Sørensen 2
11.07.1985 Jørn Reinholdt Hansen 2
27.12.1985 Carsten Fløe Mikkelsen 3
04.04.1987 Petar Krsmanovic 1
04.04.1987 Henrik Nielsen 1
04.04.1987 Per Løbner Kjær 3
04.04.1987 Jørgen Ulrich Andersen 3
09.04.1988 Jens Lindholm Mortensen 1
09.04.1988 Jose Leopoldo Pena Jara 1
09.04.1988 Axel Watt Hermansen 1
06.07.1991 Sten L. Nielsen 1
06.07.1991 Christian Amstrup 1
06.07.1991 Jørn Reinholdt Hansen 3
06.07.1991 Per Løbner Kjær 4
08.12.1991 Jens Lindholm Mortensen 2
08.12.1991 Axel Watt Hermansen 2
08.12.1991 Jørgen Ulrich Andersen 4
04.07.1992 Sune Rasmus Hansen 1
10.07.1993 Jonas Kunø 1
29.10.1994 Kenneth Rahbæk Mortensen 1
01.04.1995 Benny Kusk 1
01.04.1995 Sune Rasmus Hansen 2
27.12.1995 Cengiz Yilmaz 1
27.12.1995 Anders Buch Larsen 1
27.12.1996 Kenneth Rahbæk Mortensen 2
27.12.1997 Cengiz Yilmaz 2
04.07.1998 Sune Rasmus Hansen 3
27.12.1999 Kenneth Rahbæk Mortensen 3
08.07.2000 Rene Louring 1
08.07.2000 Karsten Roberto Jakobsen 1
27.12.2000 Palle Kristiansen 1
27.12.2000 Brian Louring 1
30.06.2001 Camilla Fjelding-Larsen 1
30.06.2001 Thomas Fjelding-Larsen 1
01.12.2001 Lars Taaning Jakobsen 1
06.07.2002 Merete Bjeg Madsen 1
06.07.2002 Rene Louring 2
06.12.2003 Per Løbner Kjær 5
06.12.2003 Jens Lindhardt Mortensen 3
06.12.2003 Brian Louring 2
06.12.2003 Arne Østvand Jepsson 1
06.12.2003 Dennis Ravnborg Nielsen 1
06.12.2003 Søren Lavrsen 1
04.12.2004 Cessie Fryland 1
04.12.2004 Martin Frederik Fasterholdt 1
04.12.2004 Morten Jensen Kaihøj 1
04.12.2004 Surachet Singsorn 1
??.??.20?? Rene Louring 3
??.??.20?? Brian Louring 3
??.??.2008 Elena Sindberg 1
??.??.2009 Aske Nyenaard 1
01.08.2009 Elena Sindberg 2
01.08.2009 Aske Nyengaard 2
01.08.2009 Arne Østvand Jepsson 2
01.08.2009 Steen Michael Larsen 1
26.06.2010 Steen Michael Larsen 2
??.03.2011 Jørn Reinholdt Hansen 4
??.12.2011 Rene Louring 4
??.12.2011 Kenneth Mortensen 4
17.06.2012 André Vesterlind 1P
17.06.2012 Steen Michael Larsen 3
08.06.2014 Patrick Godskesen
1
08.06.2014 Sofie Jacobsen 1
08.06.2014 Kasper Dyhr Mikkelsen 1
07.12.2014 Kenneth Dalby  1
07.12.2014  Dennis Ankersen 
? Miki Foged 1
? Thomas Clemmensen 1
? Pia Christiansen 1
? Ole Heckmann Nielsen 1
07.12.15 Per Løbner Kjær 6
07.12.15 Arne Østvand Jepsson 3
07.12.15 Sofie Jacobsen 2
07.12.15 Kenneth Dalby 2
07.12.15 Kasper Dyhr Mikkelsen 2
07.12.15 Patrick Godskesen 2
07.12.15 Dennis Ankersen 2
07.12.15 Nana Jyndevad Stenvang 1
07.12.15 Claus Feldt 1
07.12.15 Rasmus Rosenkvist 1
07.12.15 Mads Østergaard  1P
04.06.17 Mads Østergaard  2P
04.06.17 Claus Feldt 2
18.09.17 Mads Østergaard  2
03.12.17 Josefine Vilner Jensby 1P

Ialt er det blevet 100 dan-grader i klubbens historie. Personer der før eller efter tiden i STK er gradueret er ikke talt med.

Graderne fordeler sig på følgende vis:

1 6. dan

1  5. dan

5  4. dan

11  3. dan

26  2. dan/ 2. poom

56  1. dan/ 1. poom

I klubben har det ikke været et mål at få så mange sortbælter som muligt, men derimod at de der gået til dan-graduering altid består og kan være tilfredse med deres grad og at klubben kan være tilfreds med deres indsats.