Generalforsamling

mandag, 4. marts klokken 18:00
4. marts kl. 18:00 til 19:30
15
Deltagere
134
Inviterede

Generalforsamling

Silkeborg Taekwondo Klub

Vi ønsker at afholde klubbens årlige generalforsamling mandag den 4/3-24 i klubbens lokaler i Silkeborg Sportscenter.

Der vil være lidt at spise og drikke.

Kom forbi og deltag i generalforsamlingen. Mød op - støt klubben og giv din mening til kende. Giv gerne besked til os, hvis du kunne have lyst til at prøve kræfter med en periode i bestyrelsen, bidrage til arrangementer eller evt. fungere som klubbens revisor i et år. Klubben bliver stærkere, jo flere der giver en hånd med. Du er altid velkommen til at spørge en af os i bestyrelsen, hvis du gerne vil vide mere om arbejdet i bestyrelsen.

Husk at forældre til børn, der træner i klubben har stemmeret på generalforsamlingen og dermed medindflydelse.

Dagsorden jf. klubbens vedtægter:

 1. Valg af dirigent og referent
 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 1. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år, samt budget for det kommende år
 1. Fastsættelse af kontingent
 1. Behandling af indkomne forslag

Send gerne jeres forslag til [email protected], så de kommer med på mødet.
 

 1. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter

Formand (Patrick Godskesen, ikke på valg)

Næstformand (Glen Sivebæk, på valg)

Kasserer (Mette Østergaard, på valg)

Sekretær (Marianne Bjerre Poulsen, ikke på valg)

Bestyrelsesmedlem (Rico B. Andreasen, på valg)

Forældrerepræsentant (Angelique Poulsen, på valg)

1. suppleant (Peter Munch Burski, på valg)

2. suppleant (Karin Kirsten Kaa Pedersen, på valg)

Økonomiansvarlig (Jørn Hansen, ikke på valg - udpeget af bestyrelsen)

 1. Valg af diverse personer/udvalg
  a. To revisorer
  b. Revisorsuppleant 
  c. Aktivitetsudvalg
 1. Eventuelt

Herunder uddeling af diverse pokaler og gaver.

På vegne af bestyrelsen

Patrick Godskesen - Formand

15
Deltagere
134
Inviterede
Tilmeldingsfrist:
Gå til login