Klubhusreglement

Personlige ejendele og beklædningsgenstande må ikke opbevares i Silkeborg Taekwondo Klub. I særlige tilfælde kan bestyrelsen dog dispensere herfor.

Rygning er strengt forbudt.

Ryd op efter dig.

Hvis du kommer til at ødelægge noget, så sig det til et bestyrelsesmedlem eller læg en besked. Ved skader som følge af uforsvarlig opførsel kommer du selv til at erstatte det ødelagte.

Pas på Silkeborg Taekwondo Klub’s ting. Vores økonomi tillader ikke megen udskiftning.

Tyveri vil medføre øjeblikkelig udelukkelse og politianmeldelse.

Ved benyttelse af Silkeborg Taekwondo Klub’s lokaler uden for normal åbningstid skal der være et medlem med nøgle til stede. Dette medlem er ansvarlig for alle tilstedeværende.

Udstyret i Do-Jangen er ikke legetøj og må kun benyttes under træning.

Omklædning før og efter træning skal foregå i omklædningsrummene.

Overtrædelse af dette reglement kan medføre karantæne eller udelukkelse.