Gradueringsregler

Det er klubbens ønske at stile efter et højt niveau for alle aktiviteter, herunder især graduering.
Klubbens trænere vil med dette regelsæt, tydeliggøre hvilke krav vi sætter til eleven samt hvilke politikker vi sætter for os selv som træner og gradueringsberettigede.

Det er klubbens hensigt at dette regelsæt skal afspejles i den daglige træning.

Alle gradueringer i klubben er underlagt DTaF's regler om graduering.

Mon-graduering:

I vores klub har vi indført mon-bælter til de mindste børn, som er et hvidt bælte med en centreret gennemgående farve, svarende til rækkefølgen i DTaFs ordinære bæltesystem (undtaget gul snip).

Til mon-systemet tilhører et mon-pensum, som minimum indeholder pensummet til 9.kup – fordelt på 10 mon-bælter. Sort mon-grad svarer til 9. kup. Tidsintervallerne mellem hver mon-grad er min 3. måneder. Ved overgang fra mon-grader til det ordinære bæltesystem er det en gradueringsberettiget der skal forestå gradueringen. Et børnebælte kan max. omkonverteres til 9. kup, så fremt kravene til tidsintervallet er opfyldt.

Mon-Graduering foretages som minimum af en danbærer, samme dag som den ordinære graduering.

Kup-graduering Juni og December:

Indstilling:

a) Alle elever skal udfylde en erklæring om ønske om graduering, som skal afleveres senest 1 måned før gradueringen.

b) Trænerne indstiller parate elever senest 14 dage før gradueringen. De som ikke ses som parate får det at vide mundtligt og får ved samme lejlighed besked om hvad der bør forbedres.

c) Den skriftlige teoriprøve, som er krav til 4-1.kup tages ugerne inden gradueringen. Dette foregår til den normale træning.

Tidsinterval mellem graduering:

3 måneder til 10. kup - gul snip
3 måneder til 9. kup - gult bælte
3 måneder til 8. kup - orange bælte
3 måneder til 7. kup - grønt bælte
3 måneder til 6. kup - blåt bælte
3 måneder til 5. kup - blåt bælte m. rød snip
6 måneder til 4. kup - rødt bælte
6 måneder til 3. kup - rødt bælte m. 1 sort snip
6 måneder til 2. kup - rødt bælte m. 2 sorte snipper
6 måneder til 1. kup - rødt bælte m. 3 sorte snipper

Der kan i særlige tilfælde gives dispensation for 6 måneders reglen fra 4.-1.kup graderne.

Påklædning ved gradueringer og hvad der skal medbringes:
Graduering kan kun foregå i dobog!
Klubbens mærke skal være syet på dobog´en i venstre side, ved brystet.
Der henvises til DtaF dobog-regelment. www.taekwondo.dk
For at kunne blive gradueret kræves det endvidere, at det tidligere beståede bælte bæres under den forestående graduering. Derudover skal der fra -og med graduering til 7. kup grønt bælte medbringes kampudstyr (i så vidt omfang du har det) altså skinnebensbeskyttere, skridtbeskytter og underarmsbeskyttere. Veste og hjelme stiller klubben til rådighed. Er du fyldt 15 år, skal der medbringes tandbeskytter.

Ønsker du at få noteret din grad i dit fysiske pas, skal dette medbringes på dagen.

Gradueringens indhold og forløb:
Graduering kan kun foregå i dobog!
Under hele gradueringen er der en formel tone. Det er som udgangspunkt ikke tilladt at tale, medmindre du bliver spurgt om noget. Du kan dog stille spørgsmål, hvis der markeres og den gradueringsberettigede tillader det. Det er tilladt for pårørende at fra stuen på 1. sal. Den lille Do-Jang er forbeholdt elever som skal gøre sig klar til graduering.


Holdinddelingen og tider sendes onsdagen inden gradueringen via besked i medlemssystemet.

Et gradueringshold består minimum af 1 gradueringsberettiget, opfører samt holdleder.
Opfører fører ordet under gradueringen.

Gradueringen starter som udgangpunkt kl 17 for de lavestgraduerede.
Der er ikke nogle samlet start/slutning, hvor alle elever er til stede.


Efter gradueringen skal alle elever ud af dojangen og de gradueringsberettigede voterer.
Eleverne kan forvente at få en konstruktiv tilbagemelding om godt og dårligt.

Den samlede tilbagemelding gives af højest graduerede og gøres kort. Ønskes der mere personligt kritik er eleven velkommen til at spørge efter gradueringen.

Procedure for Dan graduering.

Graduering til 4. kup

Bestyrelsen informeres, og eleven sendes på hjælpetræner kursus (1-2-træner).

Så vidt som muligt findes der plads som hjælpetræner på et hold. Voksne elever over 15 år gerne som træner.

Graduering til 3. kup

Eleven skal umiddelbart efter gradueringen finde en mentor (min. 1.Dan)

Sammen med mentoren laves en plan for de næste gradueringer, og hvornår dan graduering kan ske.

Graduering til 2. kup

Har eleven ikke før været hjælpetræner er det vigtigt at få noget erfaringer her.

Der følges op med mentoren.

Graduering til 1.kup

Eleven går sammen med mentoren til sabumnim for at planlægge dan graduering.

Eleven laver sammen med mentoren en træningsplan op til dangradueringen. Denne indeholder både tekniske fokuspunkter, styrke og kondition.

De sidste 6 måneder tages eleven evt ud af trænergerningen for at holde fokus på graduering.

6 mdr før graduering

Eleven deltager ved den ordinære graduering. Feedback omkring hvad som skal forbedres.

Træningsplanen rettes til.

3 mdr før graduering

Eleven deltager ved den ordinære graduering. Sabumnim tager stilling til om eleven kan indstilles.

Træningsplanen rettes til.

Mentor opgaven

En mentor kan være alle aktive medlemmer med 1.Dan eller højere (ikke Poom grader).

Da Per indstiller til gradueringen vil han ikke være disponibel som mentor.

Mentoren giver først eleven besked på at tage en evaluering når mentoren ser eleven er klar, ud fra henholdsvis 6 og 3 måneders standpunkt.

Det vil sige at når eleven deltager ved en evaluering 3 måneder før dan gradueringen, er det trænerens tilkendegivelse af at eleven er klar. Det vil derfor fungere som en 2. godkendelse af sabumnims godkendelse.

På den måde vil der altid være 2 som har sagt god for gradueringen.