Elevregler

1. Eleven skal overholde træningstidspunkterne.

2. Eleven skal være korrekt påklædt.

3. Eleven skal altid vise respekt for dojang, træner og andre elever.

4. Eleven skal altid være loyal overfor træneren og taekwondo.

5. Eleven skal til enhver tid rette sig efter træneren og dennes anvisninger.

6. Al uvedkommende tale under træningen er forbudt.

7. Ærinder under træningen kan kun ske hvis træneren tillader det.

8. Eleven skal udvise en høj grad af hygiejne.

9. Taekwondo må kun bruges i sportsligt øjemed eller som selvforsvar i overensstemmelse med nødværgerettens § 13.

10. Uregelmæssigheder eller utilfredshed i forbindelse med træningen kan indberettes skriftligt til cheftræneren og/eller klubbens formand.