FAQ - Ofte stillede spørgsmål

Herunder er nogle svar på nogle af de spørgsmål du sikkert har lyst til at stille os. Hvis du ikke får svar på alle spørgsmålene her, så spørg din træner som enten kan svare, eller skaffe et svar fra andre.

1. Hvordan bliver man meldt ind ?

2. Hvilken påklædning skal jeg møde op i ?

3. Hvordan sker udmeldelse ?

4. Hvad koster det at træne i klubben ?

5. Hvordan betales kontingent. ?

6. Hvornår trænes der ?

7. Kan man selv træne i klubbens lokaler ?

8. Hvordan får man fat i en dobog (træningsdragt) ?

9. Hvad sker der i klublokalerne ?

10. Hvordan får jeg besked om aktiviteter ?

11. Regler, love m.m.

12. Generalforsamling.

13. Tyveri, værdigenstande.

14. Udelukkelse.

Specielt for Taekwondo:

15. Hvornår kan man blive gradueret ?

16. Hvordan foregår graduering ?

17. Hvornår skal man ud at kæmpe ?

18. Er det farligt at træne Taekwondo ?

Specielt for børn:

19. Hvad kræver vi af børnene ?


1. Hvordan bliver man meldt ind ?

Der er en gratis prøvetid på 14 dage, fra den første træning man deltager i, og efter disse skal man meldes ind, eller stoppe med træningen.

Indmeldelse sker ved at tilmelde sig på vores Mentoclub side. Klik HER for at gå til siden og tilmelde dig.

2. Hvilken påklædning skal jeg møde op i ?

Et par korte bukser eller joggingbukser og en T-shirt er rigeligt. Undgå så vidt muligt knapper og lynlåse. Der er næsten garanti for, at du kommer til at svede. Vi bruger normalt ikke sko.

3. Hvordan sker udmeldelse ?

Udmeldelse skal altid ske ved anmodning på vores hjemmeside stkd.dk, under menu punktet "Passivivtet/Udmeldelse".

Grunden til dette er, at telefoniske udmeldelser eller udmeldelser til træneren ikke er gyldige.

BEMÆRK: Seneste udmelding er 5 dage inden kvartals skift, ellers vil man få næste kvartals kontingent med.

4. Hvad koster det at træne i klubben ?

I menupunktet kontigent kan du se de gældende satser.

Der er et indmeldelsesgebyr på 200 kr som betales sammen med første opkrævning.

Ligeledes betales der 250kr som dækker licens til Dansk Taekwondo Forbund for indeværende år.

5. Hvordan betales kontingent ?

Alt betaling af kontigent foregår via betalingskort i vores medlemssystem. Der trækkes kontigent hver d 1/1, 1/4, 1/7 og 1/10. Ligeledes betales der pr 1/1 licens til DTaF.

Man har 10 dage til at betale. Hvor efter man ikke har mulighed for at træne i klubben.
 

6. Hvornår trænes der ?

Der trænes ifølge træningplanen på stkd.dk

Vi følger som udgangspunkt skolernes ferie, hvor der ikke er træning.

7. Kan man selv træne i klubbens lokaler ?

Normalt kan man kun træne når der er åbent i klublokalerne.

Uden for træningstiderne må du kun være i lokalerne, hvis du er sammen med et medlem der har nøgle.

8. Hvordan får man fat i en dobog (træningsdragt) ?

Når du har besluttet at fortsætte med at træne Taekwondo, kan du i klub-bixen høre priser på forskellige typer og størrelser dobogs.

En dobog koster fra 200 kr og op til 1.000 kr alt efter størrelse og kvalitet. Det anbefales at begynde med en billig model, så man ikke taber så mange penge hvis interessen svigter.

9. Hvad sker der i klublokalerne ?

Der er altid åbent i klubbens træningstider. Der er mulighed for at købe sodavand og øl.

Du kan læse avisen, se fjernsyn, læse Taekwondo-bøger (som ikke må lånes med hjem) og hygge dig med de andre fra klubben.

Der er ophængt et klubhusreglement, som selvfølgelig skal overholdes. Bl.a. er der rygeforbud.

Selvom du er ny, er du selvfølgelig meget velkommen og vi håber du vil benytte dig af muligheden.

10. Hvordan får jeg besked om aktiviteter ?

Du har selv ansvaret for at orientere dig om aktiviteter, kig på opslagstavlen, og på klubbens hjemmeside og Facebook profil.

Vi forsøger at få alle aktiviteter omtalt på vores facebook gruppe, og via events på hjemmesiden.

11. Regler, love m.m.

Klubbens vedtægter står op hjemmesiden.

Ødelagte ting skal straks meldes til træneren/bestyrelsen og skal selvfølgelig erstattes.

12. Generalforsamling.

Denne afholdes hvert år i februar/marts måned. Indkaldes ved opslag på opslagstavlen, annoncering på facebook og hjemmeside.

13. Tyveri, værdigenstande.

Vi har normalt ikke problemer med tyveri, men for en sikkerheds skyld skal man altid huske at tage værdigenstande med ind i salen under træning.

Personer der gribes i tyveri anmeldes straks til politiet.

14. Udelukkelse.

Tyveri, hærværk eller overtrædelse af klubbens love eller ordensregler medfører udelukkelse.

Det samme gælder brug af Taekwondo udenfor træningssalen, hvis det ikke er dækket af nødværgeretten.

Specielt for Taekwondo:

15. Hvornår kan man blive gradueret ?

Det afgøres af træneren, som indstiller eleverne til graduering når teknikkerne er i orden. Der skal mindst gå 3 mdr. mellem hver graduering.

For at blive indstillet til graduering, skal du have trænet regelmæssigt op til gradueringen. Checkin systemet vil blive brugt til at se om man har trænet regelmæssigt. Har man glemt at checke ind, kan det få konsekvenser for en evt graduering.

Træneren vil vurdere om du er klar til gradueringen, senest 14 dage før gradueringen.

16. Hvordan foregår graduering ?

Gradueringer foregår normalt fredag kl. 17.00 i dojang'en. Vi mødes dog ofte en time før for at blive registreret og for at varme op.

Man kommer ind hold vis og bliver så kørt igennem pensum til den ønskede bæltegrad. Det er som udgangpunkt klubbens egne instruktører der graduerer.

17. Hvornår skal man ud at kæmpe ?

Det er ikke noget krav at man skal kæmpe til stævner.

For at deltage kræves at du har trænet fast på kampholdet, samt at du passer træningen. Det sidste af hensyn til din egen sikkerhed.

Klubben afholder 1 gang årligt et klubstævne hvor man i trygge rammer kan få prøvet hvordan det er at være til stævne.

18. Er det farligt at træne Taekwondo ?

Nej. Vi har meget få skader under træningen, og hvis du følger trænerens anvisninger med de forskellige øvelser, vil der ikke være fare forbundet med træningen.

Når man begynder at køre kamptræning, vil der selvfølgelig komme nogle blå mærker efter sammenstød med andres arme/ben og efter de allerførste træninger vil du sikkert have ømme muskler, men det er ganske ufarligt.

Specielt for børn:

19. Hvad kræver vi af børnene ?

Taekwondo er en kampsport og der er til tider mange elever til træning, derfor kræver vi af børnene at de er rolige og hører efter når trænerene taler.

I andre dele af træningen er der mere plads til "begejstring", men trænerne er frivillige og ulønnede, så vi accepterer ikke manglende respekt.