Børnepolitik

Silkeborg Taekwondo klub

"På vej mod den gode Taekwondo klub"

Børnepolitik:

 • Vi vil tilrettelægge træningen efter børnenes forskellige aldersgrupper og deres individuelle udvikling.
 • Træningen skal være så alsidig og varieret som muligt, således at børnene får udviklet deres motorik samt deres motoriske intellekt.
 • Træningen skal indeholde leg, således at børnenes interesse vedligeholdes.
 • Træningen skal også indeholde etik om TKD. Respekt for hinanden på tværs af alder og grad.
 • Mobning vil have nul tolerance.

Organisering:

 • Det er trænerens opgave at orientere eleverne og deres forældre om forskellige klubarrangementer.
 • Vi sørger så vidt som muligt for altid at der er 2 trænere tilstede på børneholdene.

Aktivt forældresamarbejde:

 • Hvis forældre har spørgsmål, kan de henvende sig til instruktøren, og vi vil desuden lave kopier om arrangementer som børnene får med hjem så forældrene kan læse disse.
 • Bestyrelsen står også til rådighed med svar på diverse spørgsmål.
 • Et årligt forældremøde, hvor forældrene har mulighed for at udtrykke deres ønsker og forventninger til forældrerådet, samt hvordan de selv kan hjælpe i klubben.

Den gode voksne:

 • Alle instruktører kommer på instruktørkursus og førstehjælpskursus.
 • Vores instruktører skal have engagement og lyst til at arbejde med børn samt være positiv overfor udfordringen at arbejde med børn.
 • Instruktøren skal have kendskab til børns fysiologi og motorik.

Aktivitetsniveau:

 • Der arrangeres forskellige klubarrangementer for klubbens medlemmer.
 • Det er vores mål at få medlemmer til diverse stævner, samt med ud og støtte op om andre deltagere fra klubben.

Det fysiske miljø:

 • Vi har diverse rekvisitter som gør det nemmere at få legen med i træningen.
 • Udstyret til træningen tilpasses børnenes behov.
 • Der bliver indrettet et specielt børnemiljø i klubbens lokaler.

Børnepensum:

 • Instruktørgruppen udarbejder et børnepensum som passer til børn i den bestemte alder, og indeholder ikke taegueker, men delelementer fra både teageuk og keecho
 • Børneholdene kan gradueres i Mon eller DTF pensum.