Begivenheder

Her kan du i kronologisk orden læse de væsentligste begivenheder i klubbens historie. I de første år er en del "småbegivenheder" taget med udelukkende fordi det var første gang klubben oplevede dette.

1975

 

10-04

Frits Thomsen består 1. dan WTF hos Seo Myung Soo i Holland

12-08

Stiftende generalforsamling i Forsamlingsbygningen, Formand - Frits Thomsen, Næstformand - Hans Kristensen, Kasserer - Bruno Kæmsgård

06-10

Ny afdeling i Rask Mølle oprettet under Rask Mølle og omegns Idrætsforening

07-10

Generalforsamling med genvalg af bestyrelsen - 60 fremmødte

15-11

Første klubfest på Molino i Them, 63 deltagere

18-11

Afslag på ansøgning om tilskud fra Silkeborg-ordningen

07-12

Første graduering i klubben, blev afhold på Nordre skole og alle bestod, Carsten Mikkelsen til 6. kup og Per Kjær til 9. kup

14-12

6 hold tilmeldt DTF’s holdturnering

1976

 

24-01

Graduering, 14 bestod, 4 dumpede (den nuværende formand fik 9. kup)

07-02

12 til graduering i Rask Mølle

10-02

Første kampdag i holdturneringen, STK-1 vandt og STK-2 blev nr 2

01-03

Frits Thomsen udtages til Europamesterskaberne

06-03

Holdturnering for begyndere, STK-1 og STK-2 på delt førsteplads

24-03

Nordjysk mesterskab i Århus, guld til alle, Claus Hørlykke, Jan Nielsen, Bruno Kæmsgård og Frits Thomsen

03-04

DM i Sønderborg, Jan Nielsen og Claus Hørlykke begge guld

23-04

STK optaget i Idrætssamvirket

23-04

Holdturnering slut, 1 guld, 3 sølv og 1 bronce (sæt)

23-04

49 bestod graduering, heriblandt Hans Kristensen 4. kup

08-05

Klubfest på Molino i Them med 25 deltagere

13-09

Generalforsmaling med genvalg af bestyrelsen og udvidelse med sekretær, som blev Preben Bay. Egne lokaler drøftes

24-09

Opvisning med 150 tilskuere

28-09

Opvisning i Brædstrup

02-11

Choi Kyung An begynder at træne i STK hver tirsdag

25-11

Forhåndsgodkendelse af lokaletilskud til Jernbanegade/Valdemarsgade

21-12

Aftalen med Choi forlænges

1977

 

24-01

Der søges lokaler i avisannonce

05-02

Ambassade Cup for hold, STK får 2. plads efter Ballerup

23-03

9 gradueret i Brædstrup

06-04

Silkeborg Judo-klub inviteres til bymesterskab i taekwondo

10-04

Nordjysk mesterskab i Thisted, mest vindende klub med 2 guld og 5 sølv

16-04

Forslag sendt til DTF’s repræsentantskabsmøde om amatørregler

24-04

Repræsentantskabsmøde i DTF i Fredericia, Frits Thomsen indvælges i bestyrelsen

08-05

DM i Køge, 2 guld, 2 sølv og 1 bronce

08-05

Holdturnering afsluttet, guld til 1. division, 2. division og juniorer

01-07

Klublokaler i Østergade 7 overtaget efter Reklametrykkeriet

15-07

Carsten Mikkelsen og Frits Thomsen tilmeldt VM i Chicago

16-07

Lokaletilskud godkendt

19-07

Frits Thomsen består 2. dan

30-07

Carsten Mikkelsen frameldt VM grundet lav graduering, Frits Thomsen frameldt grundet officielle opgaver

04-08

Generalforsamling hvor Hans Kristensen overtager formandsposten

06-08

Istandsættelse af lokaler Østergade 7d påbegyndes

17-08

Frits Thomsen melder sig ud af klubben

18-08

Aftale med Faxe om levering af øl og vand

05-09

Opvisning på Søndergadeskolen med 200 tilskuere, Choi medvirker

11-09

Frits Thomsen deltager på det 5. internationale dommerkursus og består

19-09

30 bestod graduering, 10 dumpede

03-11

Frits Thomsen ansættes som træner

19-11

Reception i de nye lokaler, som dermed indvies

03-12

Børnefest med pølser og sodavand - 23 deltog

04-12

Holdturnering på Søndergadeskolen

1978

 

29-03

Nordjysk mesterskab i Thisted, 3 guld, 2 sølv og 2 bronce

03-05

DM i Varde, 3 bronce

03-05

Holdturnering afsluttet, 1 division sølv og 2. division sølv

11-06

Opvisning i Skægkær

15-06

Carsten Mikkelsen opnår 1. dan på sommerlejren i Bramming

24-06

12 medlemmer gennemfører hærvejsmarchen

16-07

Klubben arrangerer egen sommerlejr på Samsø

13-08

Opvisning i Bryrup

21-08

Generalforsamling med udvidelse af bestyrelsen til 5 personer.

26-08

Opvisning i Serup

12-09

Frits Thomsen træder tilbage fra posterne som landstræner og leder af kampsektionen

22-09

Møde med Judo-klubbens formand og træner vedr. sammenlægning med deres taekwondo-afdeling

07-11

67 bestod graduering ved Choi

08-11

Rygeforbud vedtages

11-11

Opvisning i Silkeborg-hallen (Vestergade)

14-12

Julefrokost for bestyrelse/trænere på Henning H’s bodega

1979

 

15-02

På et møde med Judo-klubben besluttes at deres taekwondo-afdeling nedlægges og medlemmerne overføres til STK

20-03

Klubfest i Hønsehuset

27-03

Ekstraordinær generalforsamling, hvor regnskabsåret og generalforsmalingen flyttes. Per Kjær ny formand. Der stilles forslag om at starte et medlemsblad

?-03

Holdturneringen afsluttes med 2 sæt guld (1. division og juniorer)

07-05

Klubben modtager en fane af Danmarkssamfundet

16-06

Klubsommerlejr i Øster Hurup

10-07

Klubben arrangere egen sommerlejr i Øster Hurup

01-08

Første nummer af STK-nyt udkommer med Kim Kusk Mortensen som redaktør

05-08

4. sæson startes med 24 timers træningsplan fordelt på 3 sale på Søndergadeskolen

14-09

Opvisning for ca 500 i Nørrevangskolens hal

03-10

Frits Thomsen dør af betændelse i hjertet - 33 år gammel, klubben skænker gravstenen

08-11

"Rivegilde" i klubben med få fremmødte

24-11

Orla Jensen vinder Als Cup

03-12

Per Kjær og Jørgen U Andersen består dommerkurset

05-12

Klubbens "aktive" til fri julefrokost på "Tarok"

23-12

Gravøl for Frits Thomsen

31-12

Nytårsaften i klubben for første gang

1980

 

17-02

Fastelavnsfest for børnene med tøndeslagning

24-02

Aftale med Hjemmeværnet om at træne dem i selvforsvar m.m.

06-04

Klubben arrangerer nordjysk mesterskab i Vestergadehallen, fik selv 10 guld, 1 sølv og 1 bronce og blev mest vindende klub

17-05

Jørgen U Andersen, Ole Danielsen, Alexander Jovanovic og Inge Jacobsen vinder DM-guld

?-06

Orla Jensen vinder bronce ved de Åbne Tyske Mesterskaber

26-06

Klubben ønsker ikke at tilslutte sig "Choi’s venner" grundet kontraktens ordlyd

27-06

10 medlemmer gennemfører hærvejsmarchen

05-07

Klubsommerlejr på Ærø - de fleste cykler alle 225 km hver vej

06-08

Orla Jensen får bronce i International Haag mesterskab

09-08

5 års jubilæum fejres med fest i Hønsehuset

17-08

Orla Jensen og Carsten Mikkelsen vinder Grindsted cup

31-08

Opvisning i Vestergade-hallen for 500-600 tilskuere

01-09

Der trykkes 10.000 informationsfoldere

20-09

Orla Jensen vinder Thy cup

21-09

Børneudflugt til Legoland og Løveparken

25-09

Carsten Mikkelsen opnår gradueringsret til 10.-9. kup

26-09

Orla Jensen og Poul Kjærgård optages på bruttolandsholdet

?-09

Klubben begynder at træne under Ko, Tai Jeong

26-10

Venskabskamp mod Århus

12-11

Undersøgelse af opstart af satelitklub i Kjellerup

15-11

Poul Kjærgård vinder Als Cup

22-11

Vi undersøger nye klublokaler på Viborgvej hos Buchreis

01-12

Medlemsmøde om nye lokaler

06-12

Orla Jensen, Johnny Hansen, Jørgen U. Andersen og Per Kjær består 1 dan-graduering

12-12

Aktive (bestyrelse/trænere) holder julefrokost på "Alley Cat"

15-12

Mange fonde ansøges om tilskud til ombygning

1981

 

?-01

Kommunen skyder vore lokaleplaner ned, de kræver at lokalerne skal benyttes til erhverv

31-01

Ved landskampen mod Holland besejrer Poul Kjærgård Hank Horsten

12-02

Der laves diplomer til selvforsvarsholdet

?-03

Orla Jensen og Poul Kjærgård udtages til landsholdet

?-03

Orla Jensen vinder bronce ved Åbne Hollandske Mesterskaber

07-03

Poul Kjærgård består 1. dan

09-05

Vi arrangerer dommerkursus, hvor Ole Danielsen, Kim Kusk og Jørn R. Hansen består

09-05

Orla Jensen, Per Kjær, Jørgen U Andersen og Johnny Hansen får gradueringsret

17-05

Orla Jensen og Jesper Nichelsen vinder DM-guld i Thisted

30-05

Opvisning i Vinderslev

13-06

Opvisning i Linå

27-06

Hærvejsmarch med 11 deltagere fra STK

04-07

Klubben afholder egen sommerlejr i Kerteminde

15-08

Klubben giver opvisning på Den Jyske Idrætshøjskolen

22-08

STK arrangerer landskamp mod Belgien

29-08

Opvisning i Kjellerup som optakt til den nye klub

14-09

Orla Jensen og Poul Kjærgård vinder guld ved Åbne DM i København

10-10

Jørgen U Andersen vinder guld ved Århus All Open

21-12

Kjellerup taekwondo klub optages i DTF

1982

 

90-01

Møde med Choi’s venner i Odense vedrørende situationen i forbundet

06-02

Strukturmøde om klubbens problemer

?-02

Vi undersøger muligheden for at udvide i Østergade 7, samme etage eller nedenunder

08-03

Vi bliver momsregistreret

16-03

Jens Havskov består 1 dan (tilflytter fra Give)

17-04

Jan Jensen vælges som formand i DTaF og Jørn R. Hansen som bestyrelsesmedlem

21-04

Ekstraordinær generalforsamling i Bikubens lokaler

16-05

Ekstra-ekstraordinær generalforsamling i Bikubens lokaler

19-06

Venskabskamp mod Kjellerup

05-06

Carsten Mikkelsen gradueres til 2. dan

26-06

Hærvejsmarch med STK deltagelse

05-07

Klubben arrangerer forbundssommerlejr i Århus, sammen med Århus og Risskov klubberne

17-07

Klubsommerlejr på Fanø

31-07

Klubfest i gården Østergade 7

?-08

Ved regattaen deltager klubben med tømmerflåde, med skovlhjul og streamer

22-08

Stor opvisning i Vestergadehallen

06-09

Rygning forbydes i klublokalerne (igen)

02-10

Jørgen U Andersen og Per Kjær vinder guld ved Thy cup

31-10

Lokaler på Søndergade overvejes (Tidligere dansecenter)

04-12

Ole Danielsen består 1.dan og Jørgen U Andersen, Per Kjær og Orla Jensen 2. dan

09-12

Der planlægges selvejende institution til at købe lokalerne

21-12

Jørn R. Hansen består 1. dan og Poul Kjærgård 2. dan

1983

 

03-01

Søndergade-lokalerne er droppet, ligeledes "Hjørnet" Nygade/Tværgade

07-02

Jern & Ståls tidligere lokaler i Nygade undersøges

10-02

Klubben Arrangerer Hold-DM i Virklund-Hallen

07-03

Der undersøges nye klublokaler Søgade sammen med surf- og vandskiklubberne

20-03

Generalforsamling i Bikubens lokaler

26-03

Jørgen U Andersen vinde DM-guld i Esbjerg

16-04

50’er fest

01-05

Opvisning i Vestergade-hallen

04-07

Klubsommerlejr på Samsø

05-09

Lokaler Søgade 3 undersøges

02-10

Ekstraordinær generalforsamling ang. nye lokaler

01-11

Vi overtager "Amstrups" gamle lokaler i Østergade, samt kælderlokaler til kontor, samtidig afgives styrketræningsrummet til "Odin-band" (lokale musikere)

10-12

Klubben arrangerer Hold-DM i Skærkær-hallen

1984

 

08-01

Vi får vores eget foto-laboratorium i kælderen

24-03

Thomas Hansen og Nikolaj Hansen vinder DM-guld i Grindsted

02-06

Axel Hermansen og Thomas Hansen vinder guld ved Åbne DM i Risskov

09-06

Karneval med Billi Skiit (offentlig arrangement)

16-06

Venskabsstævne mod Kjellerup

02-07

Børnesommerlej i Ebeltoft

09-07

Klubsommerlejr i Ebeltoft

17-11

Axel Hermansen, Trine Frank og Lise Hansen vinder guld ved Als cup

08-12

Klubben arrangerer Hold-DM i Virklund-hallen

1985

 

23-01

Opvisning på balle fritidshjem

06-07

Klubsommerlejr i Nykøbing Mors

11-07

Jørn R. Hansen består 2. dan

25-05

Offentlig karneval med "Forest"

15-07

Børnesommerlejr i Rønde

12-08

10 års jubilæums-reception

25-08

Opvisning i Vestergadehallen

02-10

Opvisning i Them med 70 tilskuere

09-11

Orienteringsløb børn

27-12

Carsten Mikkelsen består som den første i klubben 3. dan graduering

1986

 

01-01

Selvforsvarsholdet nedlægges

05-04

Axel Hermansen og Christian Amstrup vinder DM-guld i Holstebro

26-04

Toga-party i klubben

17-05

Karneval i gården med "Alibada"

11-02

Generalforsamling i Bikubens lokaler

07-07

10 medlemmer deltager på togt med "Fulton"

19-07

Klubsommerlejr i Ebeltoft

21-07

Børnesommerlejr i Ebeltoft

25-10

Klubben afholder Åbne Danske Mesterskaber

1987

 

04-01

Opvisning i Vestergade-hallen

10-02

Generalforsamling i Bikubens lokaler

07-03

50-60’er party

21-03

Tom Larsen vinder DM-guld i Ålborg

04-04

Petar Krsmanovic og Henrik Nielsen får 1. dan og Per Kjær Og Jørgen U Andersen 3. dan

19-04

Klubben investerer i sin første PC’er til 18.000 kr (10 Kh)

09-05

Venskabskamp mod Herning

24-05

Opvisning på Nordvestbadet

18-07

Klubsommerlejr i Hune v. Blokhus

1988

 

?

Jørn R. Hansen tideles J.L.Nathansens mindelegat på DIF’s generalforsamling

09-04

Jens Mortensen, Jose Lepoldo og Axel Hermansen får 1. dan

08-07

Børnesommerlejr i Ebeltoft

02-08

Opvisning Grauballe

10-12

Julefrokost hvor Carsten Mikkelsen udnævnes til æresmedlem