Kontingent

Kontingentsatser i Silkeborg Taekwondo Klub

 

Kvartal

År

Taekwondo Mini (4 til 6 år)

250

-

Taekwondo Børn (under 15 år)

340

-

Taekwondo Voksne

430

-

Passiv med licens

-

550

Alle kontingentsatser er i danske kroner og er gældende ved forudbetaling af kontingent i de anførte perioder.
Der betales voksenkontingent fra første hele kvartal hvor medlemmet er fyldt 15.

Indmeldelse

Efter 14 dages gratis prøvetræning skal man indmeldes, hvis man ønsker at fortsætte træningen. Indmeldelsesgebyret er p.t. kr. 200,-.
Kontingentet beregnes forholdsmæssigt, dvs. du betaler kun fra den tid du melder dig ind og frem til næste kontingent periode's træk.
Udover dette pålægges kr. 250,- for licens til Dansk Taekwondo Forbund. Dette dækker licens for hele året.

Udmeldelse

Opsigelse af medlemsskab i Silkeborg Taekwondo Klub kan kun ske via medlemssystemet, under menuen passivitet/udmeldelse.
Opsigelse kan senest ske 5 dage før kontingent træk, ellers skal man påregne at skulle betale næste kvartals kontingent med.

Rabatter

Der gives familierabat på 10 procent, hvis medlemmerne er fra samme husstand (adresse).
Familierabat gives ikke til passive medlemsskaber.
Rabatter kan ej heller kombineres med bestyrelses-, træner/hjælptrænerrabat m.m.

For at få familierabatten, er kravet dog at det til en hver tid er op til de enkelte medlemmer selv at godtgøre, at de er berettigede til rabatten ved at man er bosiddende på samme adresse.

Der gives ikke rabat med tilbagevirkende kraft.

Rykkere

Du vil modtage betalingspåmindelser fra Stkd.dk hver måned inden du får trukket kontingent. Du vil blive påmindet om betaling både før der bliver trukket kontingent, eller såfremt at du skulle have skiftet eller spærret dit betalingskort.

Betales der ikke inden 14 dage forbeholder vi os retten til at opkræve inkassogebyr og udmelde.

Spørgsmål?

Har du spørgsmål i forbindelse med kontingent kan du kontakte klubbens kasserer på [email protected]