Klubben gennem tiderne

Klubben har i sin tid levet en omskiftelig tilværelse.

1975 Som ny klub er det svært at få tildelt tider i skolernes gymnastiksale, så træningen foregår det første år fredag aften på Nordre skole og lørdag formiddag på Gødvad Gl. skole. Dog har vi 2 træninger begge dage, så der bliver særskilt træning for begyndere og øvede.

1976 Vi får tildelt flere timer, heraf en del på Søndergadeskolen, som i mange år blive klubbens faste træningssted. Lokaler på Jernbanegade/Valdemarsvej undersøges og forhåndsgodkendes hos kommunen.

1977 Allerede i januar begynder vi at søge egne lokaler og det giver resultat, da vi overtager Østergade 7d, hvor tidligere reklametrykkeriet havde til huse, pr. 01.07.

Vi får på Østergade et meget lille træningslokale (hovedsagelig styrketræning og selvtræning), men et meget hyggeligt opholdslokale med køkken og toilet.

Det bliver hurtigt pyntet op med spånplade-bænke med hynder og det vigtigste, en bar.

19.11 holdes reception i lokalerne.

På Søndergadeskolen er vi oppe 19 timer fordelt på de 3 sale.

1978 25 timer på Søndergadeskolen.

I klublokalerne indføres der rygeforbud 08.11.

1980 Lokalerne er ved at være for små og vi savner vores egne træningslokaler, derfor undersøges lokaler hos Buchreis på Viborgvej, hvor vi faktisk når langt med planlægningen, men i januar 1981 skyder kommunen vore planer ned, da lokalerne skal benyttes til erhvervsformål.

1982 Vi undersøger om klubben kan udvides på Østergade, evt. nedenunder eller på samme etage. Intet resultat.

I oktober bliver dansecentret på Søndergade ledigt, så vi undersøger mulighederne og er faktisk ved at danne en selvejende institution til at købe lokalerne, men der er for mange praktiske problemer og vi dropper projektet helt i januar 1983.

1983 Januar: hjørnet Nygade/Tværgade undersøges (1. sal), men lokalerne passer ikke.

Februar: Jern & Ståls tidligere lager på Nygade i gården undesøges og droppes.

Marts: Tidligere tricotagebygning på Søgade, hvor teknisk forvaltning er nu undersøges.

Der var planer om at starte fælles lejemål med Surfklubben og Vandskiklubben.

November: Endelig lykkedes det, da Amstrup rykker ud af Østergade 7e, modsat opholdslokalerne.

Vi opgiver styrketræningslokalet og får til gengæld egen dojang, ny styrketræningslokale og lille spejl-”sal”, samt baderum.

Klubbens medlemmer lægger et stort arbejde i at tilpasse og renovere det nye.

I kælderen får vi foto-laboratorium, mødelokale og lager.

1988 I takt med at gymnastiksalene på Søndergadeskolen nedlægges, flytter vi noget af træningen på SSØ på Århusbakken, bruger gymnastiksalene på Th. Langs og flytter træning til Østergade.

1990 Vi dropper al træning på skolerne og nøjes med vore egne lokaler.

1992 Lokalerne i Østergade begynder at “klemme” og lagerlokaler hos Thorkild Knap, det nye torvecenter og Schou’s værksted undersøges for evt. udvidelser. Da intet af dette lykkes, begynder vi at lave dameomklædningsrum.

Sidst på året lykkes det dog at træffe aftale om nye lokaler, til overtagelse i 1993.

1993 To aerobic-intruktører som tidligere har lånt vore træningslokaler på Østergade har efter et par år opgivet at køre institut på Nygade 1b, og efter en del forhandlinger overtager vi lokalerne i april. Der skal ikke foretages de store ændringer, for der er fine bade/omklædningsrum og trægulv samt spejle i træningslokalet. Der bliver plads til et lille kontor og et styrketræningsrum, samt et fint stort opholdsrum, som dog er lidt upraktisk indrettet.

1997 Ombygning starter, kontoret nedlægges og lægges sammen med styrketrænings- rummet, toilet/lager i opholdsrummet fjernes og der bygges bar, og der laves skabsplads til lager og diverse materialer.